Kaszuby – poznajemy kulturę

Kaszuby to kulturowy region Polski, zajmujący obszar pomorza. Obejmuje on rdzenną ludność tego regionu, kulturę oraz specyficzny język – gwarę regionalną. Ponieważ mniejszości narodowe i ludność przynależąca do określonej grupy kulturowej, w ostatnich czasach poddane są szczególnej ochronie, jako niewątpliwe dziedzictwo danego regionu, również kultura Kaszub została poddana takiemu procesowi. Coraz więcej zatem pojawia się instytucji szerzących informacje na temat tej grupy, jak również w niektórych miejscach od kilku lat, zostają umieszczane informacyjne tablice dwujęzyczne. Instytucje informujące i szerzące wiedze na temat Kaszub stanowią jednocześnie atrakcje turystyczne poszczególnych, dysponujących nimi miejscowości. Aby poznać ten rejon warto jednak odbyć wycieczkę objazdową po pomorzu, które obejmują zasięgiem kaszubskie wpływy.

Wycieczkę taką można zorganizować na własna rękę. Nie będzie to trudne, ponieważ baza noclegowa całego pomorza [szukaj na: ] jest bogato wyposażona i aktywna zwłaszcza w okresie letnim, nie będzie zatem trudno nawet o pojedyncze noclegi. Kaszuby bowiem to nie tylko linia brzegowa Bałtyku, ale również regiony schodzące nieco w głąb kraju. Wśród wspomnianych instytucji znajdziemy między innymi Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach. Gromadzi ono wszelkiego rodzaju eksponaty związane z życiem i kulturą grupy etnicznej zamieszkującej teren Kaszub. Muzeum to zostało wpisane do Polskiego rejestru tego typu placówek, jako miejsce szczególnie cenne, gdyż chroniące dziedzictwo kulturowe kraju.

Kolejnym obiektem jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Muzeum to nie tylko jednak gromadzi eksponaty związane z literaturą i muzyka Kaszub, ale przede wszystkim jest miejscem spotkań artystów, organizowanych konkursów, festiwali i wystaw. Kolejnym propagującym kulturę tego regionu jest Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzydzach Kiszewskich. Zgromadzono tutaj obiekty o charakterze architektonicznym, obiekt ma zatem charakter skansenu. Zbiory są dosyć obszerne, bowiem jest ich ponad pięćdziesiąt eksponatów. Wspomniane wyżej miejsca nie są jedynymi tego typu instytucjami działającymi na Kaszubach, jednak niewątpliwie to w nich właśnie zgromadzono najcenniejsze dla zamieszkującej je grupy etnicznej eksponaty.


Dodaj komentarz

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>