Każda planowana budowa wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bez względu na rozmiar planowanego przedsięwzięcia. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia inwestycji budowlanej jest udział geodety, już na etapie prac przygotowawczych. Obsługa geodezyjna jest wymagana przepisami prawa i konieczna na każdym etapie budowy.

Na czym polega obsługa geodezyjna

Geodezyjna obsługa inwestycji określana jest jako kompleksowe prace geodezyjne, które są obowiązkowe do wykonania na każdym etapie budowy. Prace te obejmują całokształt czynności geodezyjnych i opracowań geodezyjno – kartograficznych, które zawarte zostały w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa budowlanego, wszystkie planowane inwestycje budowlane muszą być objęte obsługą geodezyjną. Dotyczy to między innymi budownictwa ogólnego (indywidualnego, osiedlowego) i przemysłowego, ale również inwestycji z zakresu infrastruktury drogowo – mostowej, kolejowej, budowy lotnisk, portów morskich oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. Wsparcie geodezyjne jest więc niezbędne dla większości realizowanych inwestycji budowlanych.

Regulacje prawne

Prowadzenie wszelkich inwestycji budowlanych oraz geodezyjna obsługa inwestycji uregulowane jest przepisami prawa. Priorytetem są regulacje zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Praca geodety wymaga także uwzględnienia aktów prawnych takich jak prawo wodne, prawo energetyczne, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o sieciach telekomunikacyjnych oraz ustawa o wspieraniu i rozwoju usług. Geodezyjna obsługa inwestycji wymaga znajomości wszystkich powyższych regulacji prawnych, które mają wpływ na konkretną inwestycję budowlaną.

Etapy czynności geodezyjnych

Prace geodezyjne podzielić można na pomiary w terenie oraz prace biurowe obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji, jak też kontrolę całego procesu budowy. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych obejmuje między innymi takie czynności jak:

  • skanowanie obiektów budowlanych za pomocą lasera,
  • przygotowanie niezbędnych dla projektanta dokumentów,
  • wytyczenie projektowanego obiektu budowlanego – zadaniem geodety jest zapewnienie usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektu, planu zagospodarowania, przestrzennego oraz pozwoleniem na budowę,
  • wyznaczenie granicy terenu objętego planem,
  • zakładanie znaków wysokościowych,
  • badanie osiadań, odkształceń i przemieszczeń,
  • sporządzanie mapy w celach planistycznych i projektowych,
  • kontrola prawidłowości wykonywanych prac, nadzór oraz weryfikowanie, czy budowa odbywa się zgodnie z określoną lokalizacją,
  • opisanie wykonywanych czynności w dzienniku budowy,
  • inwentaryzacja powykonawcza.

Szeroki zakres prac geodezyjnych wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz ważnych uprawnień geodety. Uczestniczy on we wszystkich etapach inwestycji, jak również może udzielić ważnych wskazówek i rad.

Zakończenie budowy

Ostatnim etapem geodezyjnej obsługi inwestycji jest inwentaryzacja powykonawcza. Aby doszło do zakończenia budowy wymagane jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego. Musi ona zostać wykonana przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami. Inwentaryzacja ma na celu zebranie przez geodetę wszystkich danych na temat rozmieszczenia przestrzennego obiektów budowlanych oraz elementów zagospodarowania terenu i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z mapą urzędową. Operat geodezyjny przekazywany jest do Państwowego Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego, a kopię otrzymuje inwestor. Operat jest podstawą do wniesienia zmian na mapie ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja zawierająca wyniki inwentaryzacji powykonawczej budowli jest konieczna do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.